Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Warunki rezerwacji i anulacji

Warunki rezerwacji i anulacji

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH
W LE MONT MEDICAL & SPA

 

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację i ważności rezerwacji.

 


I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:

a) telefonicznie
b) poprzez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną e-mail
c) listem
d) osobiście

 

Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z w/w. sposobów, obiekt prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.

W celu gwarancji rezerwacji warunkiem koniecznym jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w terminie 3 dni roboczych (lub w innym terminie określonym na przesłanym Państwu potwierdzeniu rezerwacji).

Zadatek, o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. 

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

Po upływie 3 dni roboczych (lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzenia rezerwacji), jeśli kwota zadatku nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie lub nie otrzymamy od Państwa potwierdzenia wpłaty (przesłanego na adres e-mail), bądź w przypadku braku środków na karcie kredytowej rezerwacja nie będzie gwarantowana (obiekt może odsprzedać pokój innej osobie).

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego:

Topping Operator Sp. z o.o, Sp. Jawna, 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Spadzista 2
Santander Bank Polska S.A.
Numer: 94 1910 1048 2212 9907 5550 0001

Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

 

II. ANULOWANIE REZERWACJI

A. Warunki anulowania rezerwacji

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: 

a) powyżej 30 dni od daty planowanego przyjazdu – 100% zwrotu wpłaconej kwoty lub możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji (wówczas zadatek przechodzi na kolejny termin, o ile nastąpi on nie później niż 3 miesiące po anulowanym pobycie oraz jeśli wartość zamówionego podczas kolejnej rezerwacji pobytu nie będzie niższa od odwołanego. Zmiana terminu nie dotyczy pakietów okazjonalnych typu: Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Długi Weekend Listopadowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester, Walentynki, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. Zmiany terminów w pakietach wiosennych, letnich, jesiennych oraz zimowych są możliwe w okresie, w którym obowiązuje dany pakiet),

b) do 15 dni – 50% zwrotu wpłaconej kwoty,

c) poniżej 15 dni – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi,

d) w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji – 100% wartości rezerwowanego pobytu.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) dodatkowo pomniejszona o 10,00 zł opłaty manipulacyjnej zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty złożenia anulacji.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. 

Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

B. Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

 

C. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji przez obiekt Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych. 

 

D. Akceptacja Regulaminu

Dokonując rezerwacji i wpłacając zadatek Gość oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie informacje zawarte w Regulaminie.

 

III. DODATKOWE INFORMACJE  

Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00.

Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.

Obiekt zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Wpłatę pozostałej kwoty wartości rezerwowanego pobytu należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.

Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług po zameldowaniu, Gość powinien uregulować podczas pobytu w obiekcie, najpóźniej przy wymeldowaniu.

Aby otrzymać fakturę, należy podać w komentarzu poczas dokonywania rezerwacji dane do faktury (w tym również NIP).

 

Pragniemy zwrócić uwagę naszych Szanownych Gości na fakt, że w przypadku rezerwacji pobytu w naszym obiekcie za pośrednictwem różnego rodzaju portali i platform rezerwacyjnych warunki rezerwacji tam obowiązujące mogą znacznie odbiegać od postanowień niniejszego Regulaminu rezerwacji. W takim wypadku odmienne postanowienia warunków rezerwacji obowiązujących na portalach i platformach rezerwacyjnych zastępują odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu.

Intencją obiektu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Hotel świadczeniami.
W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy obiektem a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim.

 

 Dyrekcja Le Mont Medical & SPA