Warunki rezerwacji i anulacji

Warunki rezerwacji i anulacji

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH
W LE MONT MEDICAL & SPA

 

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację i ważności rezerwacji.

 


I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:

a) telefonicznie
b) poprzez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną e-mail
c) listem
d) osobiście

 

Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z w/w. sposobów, obiekt prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.

W celu gwarancji rezerwacji warunkiem koniecznym jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w terminie 3 dni roboczych (lub w innym terminie określonym na przesłanym Państwu potwierdzeniu rezerwacji).

Zadatek, o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. 

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

Po upływie 3 dni roboczych (lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzenia rezerwacji), jeśli kwota zadatku nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie lub nie otrzymamy od Państwa potwierdzenia wpłaty (przesłanego na adres e-mail), bądź w przypadku braku środków na karcie kredytowej rezerwacja nie będzie gwarantowana (obiekt może odsprzedać pokój innej osobie).

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego:

Topping Operator Sp. z o.o, Sp. Jawna, 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Spadzista 2
Santander Bank Polska S.A.
Numer: 94 1910 1048 2212 9907 5550 0001

Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

 

II. ANULOWANIE REZERWACJI

A. Warunki anulowania rezerwacji

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: 

a) powyżej 30 dni od daty planowanego przyjazdu – 100% zwrotu wpłaconej kwoty lub możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji (wówczas zadatek przechodzi na kolejny termin, o ile nastąpi on nie później niż 3 miesiące po anulowanym pobycie oraz jeśli wartość zamówionego podczas kolejnej rezerwacji pobytu nie będzie niższa od odwołanego. Zmiana terminu nie dotyczy pakietów okazjonalnych typu: Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Długi Weekend Listopadowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester, Walentynki, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. Zmiany terminów w pakietach wiosennych, letnich, jesiennych oraz zimowych są możliwe w okresie, w którym obowiązuje dany pakiet),

b) do 15 dni – 50% zwrotu wpłaconej kwoty,

c) poniżej 15 dni – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi,

d) w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji – 100% wartości rezerwowanego pobytu.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) dodatkowo pomniejszona o 10,00 zł opłaty manipulacyjnej zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty złożenia anulacji.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. 

Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

B. Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

 

C. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji przez obiekt Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych. 

 

D. Akceptacja Regulaminu

Dokonując rezerwacji i wpłacając zadatek Gość oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie informacje zawarte w Regulaminie.

 

III. DODATKOWE INFORMACJE  

Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00.

Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.

Obiekt zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Wpłatę pozostałej kwoty wartości rezerwowanego pobytu należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.

Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług po zameldowaniu, Gość powinien uregulować podczas pobytu w obiekcie, najpóźniej przy wymeldowaniu.

Aby otrzymać fakturę, należy podać w komentarzu poczas dokonywania rezerwacji dane do faktury (w tym również NIP).

 

Pragniemy zwrócić uwagę naszych Szanownych Gości na fakt, że w przypadku rezerwacji pobytu w naszym obiekcie za pośrednictwem różnego rodzaju portali i platform rezerwacyjnych warunki rezerwacji tam obowiązujące mogą znacznie odbiegać od postanowień niniejszego Regulaminu rezerwacji. W takim wypadku odmienne postanowienia warunków rezerwacji obowiązujących na portalach i platformach rezerwacyjnych zastępują odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu.

Intencją obiektu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Hotel świadczeniami.
W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy obiektem a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim.

 

 Dyrekcja Le Mont Medical & SPA